Kreativitet på arbeidsplassen - hvordan gjøre jobben mer inspirerende og innholdsrik?

Mål:

Fremme deltakernes naturlige kreativitet og invitere til nytenking på arbeidsplassen.

Hvorfor:

De ansattes skapende krefter er den viktigste verdien i en bedrift/organisasjon i dag og evnen til å bruke den konstruktivt er avgjørende for å nå bedriftens/organisasjonens mål.
Mange utnytter bevisst eller ubevisst ikke sin skaperkraft. Enten vi vil innrømme det eller ei blir ofte avgjørelser tatt på grunnlag av hvordan vi reagerer følelsesmessig på en person eller situasjon. Ved å få selvinnsikt og kunnskap om hvordan vi påvirkes av andres tanker og ideer, vil vi kunne samarbeide mer konstruktivt og iderikt.

Hvordan:

Deltakerne vil gjennomgå en rekke øvelser/kreativitetsteknikker som bidrar til selvforståelse/autentisitet og til å fremme kreativiteten. De vil bli oppmuntret til å praktisere mer dristighet ved å ta initiativ til forandringer som kan tjene bedriften/organisasjonens mål.

Kursets innhold:
Du vil bl.a. bli bedre kjent med:

  • dine ressurser/ønsker
  • dine forskjellige delpersonligheter (kritiker, sabotør, visjonær, det kreative barnet o.l.) og dine roller/image
  • dine forestillinger og valg
  • hvordan du saboterer dine/andres ideer.
  • hvordan du møter forandringer på jobben
  • hvordan du kan utvikle et ærligere forhold til deg selv/dine kolleger/sjefen - bli mer autentisk.
  • hvordan kan du bidra til å oppfylle bedriftens/organisasjonens visjon/mål

Forventet resultat:

Ved å utvikle våre talenter og prøve ut nye ideer vil vi bli mer tilfredse, produktive og samarbeidsvillige, få mer overskudd og gjøre en bedre jobb.

Kurset går over 8 ganger, tre timer ukentlig. Målsettingen er å gi deg tid til å utforske deg selv og din vilje til forandring samt knytte kontakter som kan støtte deg i prosessen.