HØRER DU HVA JEG SIER ?
 
- bli en god samtalepartner.
 
Oppmerksomhet er nøkkelen til god kommunikasjon.  Test og tren opp dine ferdigheter.
 
Kurs Lørdag 9. juni klokken 1100 - 1600.

Mange forhold / relasjoner går i stykker fordi vi ikke lytter og forstår hverandre.
Tap av kunnskap, ideer, muligheter og effektivitet skyldes ofte at vi er dårlige lyttere.

 Du vil bli mer bevisst på:

  • Barrierer som hindrer effektiv lytting
  • Motstand mot endring
  • Egne historier, hvordan mestre dem. 
  • God kommunikasjon, hva hemmer og fremmer god kontakt. Er det kjønnsforskjeller? 

På workshopen vil du gjennomgå en lyttetest samt få råd og veiledning.

Sted:   Tidemandsstuen, Tidemandsgate 44, (v/Vestkanttorget), 0260 Oslo
Pris:    kr. 750