Om meg

Jeg har nasjonal og internasjonal erfaring i å mobilisere og å utvikle ressurser hos mennesker.
Bl.a. har jeg arbeidet som konsulent, kurs- og prosjektleder innenfor offentlig sektor, er initiativtaker til to landsomfattende forebyggende programmer for å fremme barns kraft og kreativitet. Jeg har vært rådgiver for UNICEF og FN's Høykommisær for Flyktninger for å bedre flyktningenes psykososiale situasjon i Afrika, og har arbeidet sammen med Maya-indianerne i jungelen i Guatemala.

Mine mange reiser til fremmede kulturer samt studier i indiansk filosofi og mytologi og interesse for indisk, tibetansk og sufi tenkning har hatt stor betydning for min utvikling.

Min visjon er en verden uten grenser hvor mennesker utvikler kreativitet og realiserer sine drømmer.

Jeg har publisert bok, videofilmer og undervisningsmanualer.