SANNHETEN SETTER DEG FRI

Har du et problem i forhold til en person eller situasjon som tapper deg for energi?

  • Bruker du tid og krefter på å ønske at virkeligheten var annerledes?
  • Vil du forløse tanker som binder deg ved å undersøke om det du tror virkelig stemmer? Kanskje de hindrer din frihet.

Mange av oss har tilegnet oss ideer og forestillinger som hemmer personlig vekst og livsutfoldelse.

Jeg hjelper deg til å se problemet med "nye øyne". Du vil erfare hva som er sant for deg og se virkeligheten slik som den er.

Du velger selv om du vil ha direkte kontakt eller vi kan snakke sammen
på telefonen.